Đăng ký Dịch vụ


CSB-2001
CPU: 3 cores
RAM: 2 GB
Enterprise SSD: 40 GB
IP Address: 1
Băng thông: 1 Gbps
Cam kết uptime: 99.9%
Phí khởi tạo: Miễn phí

Chu kỳ sử dụng


CSB-4031
CPU: 4 cores
RAM: 4 GB
Enterprise SSD: 80 GB
IP Address: 1
Băng thông: 1 Gbps
Cam kết uptime: 99.9%
Phí khởi tạo: Miễn phí

Chu kỳ sử dụng


CSB-8001
CPU: 8 cores
RAM: 16 GB
Enterprise SSD: 200 GB
IP Address: 1
Băng thông: 1 Gbps
Cam kết uptime: 99.9%
Phí khởi tạo: Miễn phí

Chu kỳ sử dụng


CSB - Custom
CPU: Max 96 cores
RAM: Max 256 GB
Enterprise SSD: Max 16 TB
IP Address: 1
Băng thông: 1 Gbps
Cam kết uptime: 99.9%
Phí khởi tạo: Miễn phí

Chu kỳ sử dụng